Gmina Mirzec
Baza wiedzy  |  Opisy Badań  |  Kalprotektyna

Kalprotektyna

Dzięki współpracy z firmą Genloxa  w ZOZ GASTROMED mamy możliwość oznaczenia kalprotektyny w kale.

Czym jest kalprotektyna i jakie ma znaczenie diagnostyczne?

Nieinwazyjny  marker zapalenia jelit

Kalprotektyna jest białkiem, którego podniesiony poziom w kale świadczy o występowaniu lub zaostrzeniu stanu zapalnego jelit. Jest najlepiej scharakteryzowanym i najczęściej badanym markerem molekularnym wśród pacjentów, u których podejrzewa się NZJ (nieswoiste zapalenia jelit). Podniesiony poziom kalprotektyny z prawie 95% dokładnością identyfikuje pacjentów, którzy cierpią na NZJ i w ten sposób, wraz z badaniem kolonoskopowym, stanowi podstawę jednoznacznej diagnozy. W krajach Europy zachodniej badanie poziomu kalprotektyny często rutynowo stosuje się jako pierwszy etap diagnostyczny w celu zidentyfikowania tych pacjentów, u których wykonanie kolonoskopii jest w ogóle uzasadnione. Pozwala to zredukować ogólną liczbę zabiegów i skrócić czas oczekiwania dla pacjentów, którzy naprawdę szybko ich wymagają.

Kalprotektyna w monitorowaniu Nieswoistego Zapalenia Jelit

Regularne badanie poziomu kalprotektyny w próbkach kału jest bardzo pewnym i szybkim sposobem monitorowania stanu zapalenia i wygojenia śluzówki jelit. Okazuje się, że poziom tego markera doskonale odzwierciedla pozytywne zmiany obserwowane u pacjentów przechodzących leczenie, u których obserwuje się remisję. Z drugiej strony, wzrost stężenia kalprotektyny świadczy o nadchodzącym lub przebiegającym zaostrzeniu choroby. W tym przypadku wzrost stężenia markera nierzadko poprzedza lub pokrywa się w początkiem wystąpienie objawów i dzięki temu szybka ocena poziomu kalprotektyny pozwala na podjęcie prawidłowych decyzji dotyczących włączenia odpowiedniego leczenia.

Zakład Opieki Zdrowotnej
GASTROMED

ul. Onyksowa 10
20-582 Lublin

tel. (81) 475-88-00
(81) 464-31-38
(81) 534-70-90
fax. (81) 534-73-88
Dołącz do nas

Copyright Gastromed 2011
Created by VenaArt